Administracija

ramvydas-juska-direktorius

Direktorius Ramvydas Juška (turi 1-ąją vadybos kvalifikacijos kategoriją, ugdymo programos akreditacijos ekspertas, vadybos ekspertas,  fizikos mokytojas metodininkas. Vadovauja mokyklai nuo 1993 m).

Gyvenimo aprašymas

DIREKTORIAUS METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2018

Pavaduotojas ugdymui Ramūnas Dobranskis (turi 1-ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją,  istorijos vyresnysis mokytojas, kuruoja I-II gimnazijos klases).

Pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė (turi 1-ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją, vidurinio ugdymo programos akreditacijos ekspertė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, kuruoja III- IV gimnazijos klases).

Pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė (turi 2 –ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją, lietuvių kalbos ir teatro vyresnioji mokytoja, kuruoja  neformalųjį vaikų švietimą).

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Remigijus Skuodys.