Vadovai

L.e.p. direktorė Rasa Pragulbeckienė

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė (turi 1-ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją, vidurinio ugdymo programos akreditacijos ekspertė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, kuruoja III- IV gimnazijos klases). Darbo laikas

Pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė (turi 2 –ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją, lietuvių kalbos ir teatro vyresnioji mokytoja, kuruoja  neformalųjį vaikų švietimą). Darbo laikas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Remigijus Skuodys.