Vadovai

Direktorė Živilė Kiškionytė

Pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė (turi 1-ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją, vidurinio ugdymo programos akreditacijos ekspertė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, kuruoja III- IV gimnazijos klases).

Pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė (turi 2 –ąją vadybinę kvalifikacijos kategoriją, lietuvių kalbos ir teatro vyresnioji mokytoja, kuruoja  neformalųjį vaikų švietimą).

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Remigijus Skuodys.