2B klasės išvyka į „Memel – Nord“ artilerijos bateriją

Sausio 24 dieną 2B klasė, nepabūgusi spaudusio šaltuko, išvyko į Pakrantės artilerijos bateriją „Memel – Nord“, esančią už Girulių. Ši pakrančių apsaugos baterija įrengta Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos. Mokiniai edukacijos metu susipažino su XX a. Klaipėdos krašto istorija, sužinojo kuo buvo užsiėmęs to laikmečio jaunimas. Taip pat mokiniai išbandė įvairias veiklas: kiek svėrė patrankos šovinys, kaip šovinius transportuodavo į patranką, išgirdo patrankos šūvio garsą. Ši išvyka buvo įdomi ir informatyvi. Joje mokiniai sužinojo istorinių faktų, kurie nerašomi vadovėliuose. Jie išbandė save ir savo draugus.