Susipažinkite

Data: 2020 03 26

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS UGDYMO NUOTOLINI BŪDU TAISYKLĖS

INFORMACIJA MOKINIAMS IR TĖVAMS(GLOBĖJAMS)

Data: 2020 03 26

Nuo 2020 m. kovo 30 d. pamokos vyks nuotoliniu būdu, todėl keičiasi pamokų tvarkaraštis ir pamokų laikas. Tvarkaraštis bus skelbiamas savaitei Tamo dienyne. Penktadieniais iki 14.00 val. bus skebiamas kitos savaitės tvarkaraštis.
Naujame tvarkaraštyje bus nurodytas laikas, informacija, kokiais būdais ir kokiose platformose mokiniai dirbs su dalykų mokytojais.

Pagrindinė mokytojų, mokinių , tėvų komunikavimo platforma – Tamo dienynas. Pagrindinės mokymo(si) platformos – Moodle, Office 365.
Jūsų prašome kiekvieną dieną prisijungti prie Tamo dienyno ir stebėti visą informaciją.

Kad pirmoji nuotolinio mokymosi savaitė nesukeltų sumaišties, pasitikrinkite, ar visi turite savo prisijungimus prie Tamo dienyno, o mokiniai ir prie elektronionio pašto …..@vetrungesgimnazija.lt

Jei reikalingos knygos, praneškite iki penktadienio 15.00 val. klasės vadovui (nurodykite Vardą Pavardę, klasę, ko konkrečiai reikia). Klasės vadovas praneš bibliotekininkei. Kiekvieną pirmadienį  bibliotekininkė  jums į el.paštą  atsiųs nuorodas, kur galėtumėte skaityti nurodytą kūrinį skaitmeniniu formatu.

Primename, kad laikantis karantino sąlygų ir rekomendacijų gimnazijoje vaikščiojimas yra ribojamas. Budėtoja Jums paduos daiktus, jei iš anksto būsite informavę klasės vadovą.

Sklandžiam darbui mokiniams reikalingas: kompiuteris su internetu ir/arba telefonas; vadovėliai, sąsiuviniai, pratybos, rašymo priemonės.

Mums visiems svarbi bendravimo kultūra, todėl nuotolinio mokymo(si) metu labai svarbu, kad virtualus bendravimas būtų mandagus, neįžeidžiantis. Mokytojo pamoka – autorinis kūrinys. Ji negali būti įrašoma, platinama be mokytojo sutikimo.
Iškilus bet kokiems klausimams, mokinys ir jo šeima konsultuojasi su klasės vadovu Tamo dienyne (telefonu tik svarbiu atveju).

Jei mokinys dėl ligos negali dalyvauti ugdymo (-si) procese, tėvai iškart apie tai informuoja klasės vadovą.

Tris kartus iš eilės mokiniui neatlikus nuotoliniu būdu pateiktų užduočių, mokytojas apie tai informuoja mokinio klasės vadovą. Klasės vadovas susisiekia su mokiniu ir išsiaiškina užduočių nevykdymo priežastis. Nesant pateisinamoms priežastims informacija perduodama gimnazijos socialiniam pedagogui, kuris susisiekia su tėvais (globėjais, rūpintojais).

Apie nuotolinį mokymą, emocinę vaiko savijautą, sunkumus, sėkmes ir nesėkmes galite konsultuotis su gimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais nuo 9.00 iki 16.00 val., dalykų mokytojais nuo 14.00 – 16.00 val.

SVARBI INFORMACIJA

Data: 2020 03 24

 

Vadovaujantis LR vyriausybės sprendimu, 2020 m. kovo 13—27 dienomis stabdomas ugdymo procesas. Mokiniai šiomis dienomis atostogauja .

Namų mokymas nebus vykdomas, nes yra mokinių atostogos.

Gimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai bus informuojami tamo dienyne, gimnazijos tinklalapyje.

Ministro įsakymas:

P a k e i č i u 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“

Svarbi informacija

Data: 2020 03 24

PATARIMAI, KAIP BŪTI FIZIŠKAI AKTYVIEMS SAVIIZOLIACIJOS KARANTINO LAIKOTARPIU

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS VIEŠOSE VIETOSE

„Vyturio“ lobynas siūlo skaityti

Data: 2020 03 24
Pandemijos metu visoms Lietuvos mokykloms visas „Vyturio“ lobynas atveriamas nemokamai. Skaitykite ir klausykite!

Skaitmeninės knygos čia: https://vyturys.lt/kodas/corona<https://vyturys.lt/kodas/corona?fbclid=IwAR0ebsRWlRfWgx52wwgQEgr2vbuEZut0X9ljP-TdfyRfRVYHz3KjaEGR3cM>
Garso knygos čia: http://bit.ly/vyturioknygos<https://bit.ly/vyturioknygos?fbclid=IwAR2-j9d3ahfHcR2JMl-pYfD55BpY1x1-xOCHZSSBsiULxI9qDzW0HZPtvcc>

Kovo 11-oji

Data: 2020 03 10

Viktorina ,,Pažinkime Lietuvą kartu”

Data: 2020 03 09

Kovo 9 dieną gimnazijos skaitykloje įvyko renginys, skirtas Kovo 11- ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Suorganizuotoje šventinėje viktorinoje savo jėgas tikrino ir tarp saves  rungėsi II-ųjų klasių mokiniai. Gimnazistai ne tik pakartojo istorijos, geografijos, matematikos ir lietuvių kalbos žinias, taip pat sužinojo naujų dalykų apie Lietuvos rašytojus, žinomiausius objektus, miestus ir matematikos paslaptis. Šio renginio metu moksleiviai mokėsi draugiškai dirbti komandoje, pagarbiai išklausyti vienas kitą, ugdė patriotizmo jausmą ir turėjo galimybę iš naujo pažinti Lietuvą. Sveikiniame viktorinos nugalėtojus – 2e klasės komandą !  Ne prasčiau pasirodė ir tik dviem taškais nuo jų atsiliko  2a  klasė, o ir kitos klasės buvo tikrai šaunios.(Gintarė Žukauskaitė, 2b)

Data: 2020 03 09

Kviečiame 1-4 kl. mokinius dalyvauti renginyje „Dainuoju Lietuvą”, skirtame Kovo 11 d. paminėti:

 • Ina Stanevičiūtė, 3a
 • Urtė Šimkutė, 2a
 • Monika Juodėnaitė, 4b
 • Greta Mauricaitė, 3d
 • Gytis Šertvytis, 2e
 • Deividas Macius, 3e
 • Patricia Jacynaitė, 2e
 • Urtė Jankutė,2e
 • Augustė Raveikytė, 2e
 • Roberta Rubežiūtė, 2e
 • Deividas Stonkus, 2a
 • Visanta Barzdaitytė, 1c
 • Emilija Banitauskaitė, 1b
 • Lukas Zeniauskas, 4b
 • Kamilė Krumplytė, 3b
 • Gabrielė Šaltmerytė, 1e (dėl ligos negalės atvykti)

Visus šiuos mokinius norime pasveikinti už puikų mokymąsi ir Klaipėdos m. olimpiadų laimėjimus.

Informacija apie registraciją į mokyklas 2020 – 2021 m.m.

Data: 2020 03 09

Prašymų mokytis registracija prasidės nuo š. m. vasario 27 d. 10.00 val. į 11 klases; nuo  kovo 9 d. 10.00 val. į 9 ir likusias klases,

prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“. Apie laisvas vietas mokytis  mūsų gimnazijoje galite sužinoti:

2019-2020 m.m. žiūrėkite  ČIA  2020 – 2021 m.m. žiūrėkite ČIA Daugiau informacijos galite rasti svetainės paskyroje PRIĖMIMAS

Atnaujintos koronaviruso rekomendacijos

Data: 2020 03 09

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

DAUGIAU APIE KORONAVIRUSO REKOMENDACIJAS SKAITYKITE ČIA